fbpx
Maksimilianas +370 655 65843
Asanos

Žaidimai protinės veiklos skatinimui, dėmesingumui ir reakcijos lavinimui

Žodžių žaismas

Eiga: vada pasako raidę ir parodo į draugą, o draugas iš tos raidės turi suformuluoti sakinį. Palengvinimui - galima palikti vieną žodį nekintamą. Pvz. raidė P - “Petras dovanoja persiką Paulinai”. Raidė S - “Suomiui dovanoja silkę”, raidė A - Arūnui dovanoja aliumininį arbūzą” ir pan.

ZOOM

Eiga: visi susėda ratu. Vienam vaikui yra duodamas kamuoliukas ir jis sugalvoja objektą, pavyzdžiui Žemė (planeta). Pirmas pasako “Žemė” ir meta kamuoliuką kam nori. Kitas turi “priartinti” objektą, pavyzdžiui, pasakydamas “Europa”. Pasakęs meta kitam vaikui. Kitas vėl priartina, tarkim, “sala” ir t.t.

Estafetė: ,,Nunešk klausimą, parnešk atsakymą“

Paskirtis: mokymas ypač tinkantis kinestetinio mokymosi stiliaus vaimas. Mažiesiems patinka, nes jie tai priima kaip žaidimą, o iš tiesų mokosi įvairių dalykų – diktanto rašymo, pasaulio pažinimo, aritmetikos veiksmų įtvirtinimo ir tuo pačiu – tarpusavio pagalbos, sutarimo.

Šis žaidimas turi du eigos variantus:

I variantas – klausimai užduodami ir atsakymai pateikiami žodžiu.

Eiga: vaikai pasiskirsto į dvi komandas ir sustoja į dvi eiles vienas paskui kitą. Vada stovi priekyje klasės, salės ar aikštelės. Duodama komanda pradėti ir vaikai po vieną bėga link vados. Vada atbėgusiam užduoda klausimą, tas vaikas turi grįžti prie komandos draugų, apsitarti dėl atsakymo ir jį ,,atnešti“ vadovui. Tada bėga kita vaikas. Už teisingą atsakymą skiriami taškai. Klausimai užduodami vienodi abejoms komandoms. Laimi greičiau atsakiusį ir daugiau teisingų atsakymų pateikusi komanda.

II variantas – klausimai ir atsakymai pateikiami raštu.

Eiga: šalia išsirikiavusių komandų turi būti staliukas ir rašymo priemonė. Vada atbėgusiam vaikui duoda lapelį su klausimu ar užduotimi, tas vaikas turi grįžti prie komandos draugų, aptarti koks atsakymas, o jį parašęs ant lapelio atnešti vadovui.

Su pagaliais

Eiga: visi stovi ratu ir kiekvienas turi po pagalį. Pagalį pastato priešais save stačiai. Visiems vienu metu reikia paleisti pagalį, pasislinkti per vieną žmogų į dešinę ir pagauti pagalį taip, kad jis nenugriūtų.

Splat

Eiga: visi sustoja ratu, o vada atsistoja rato viduryje. Visi stovintys ratu sujungia delnus ir suformuoja iš rankų pistoletą. Vada parodo į vieną vaiką ir sako “splat!”, tas, į kurį parodo, turi atsisėsti, o šoniniai vaikai turi vienas į kitą rodyti tuo pistoletu ir sušukti “splat!”, tas kuris pirmas nukreipia rankas (pistoletą) į kitą, tas laimi. Tas, kas antras - pralaimi. Jeigu tas, į kurį parodė vadą, nespėjo atsisėsti - irgi pralaimi. Po apšilimo, tas kuris suklysta - atsisėda.

Kaimynas

Eiga: visi sustoja arba susėda ratu. Vada priėjęs prie kurio nors vaiko klausia: “ar tau patinka kaimynas?”. Vaikas atsako “taip, bet man nepatinka…..” ir užbaigia sakinį, pavyzdžiui, “taip, bet man nepatinka mėlynos akys”. Tuomet visi, kurie rate turi mėlynas akis, turi atsistoti ir apsikeisti vietomis, o vada turi spėti atsisėsti į laisvą vietą.

Seka

Eiga: visi susėda arba sustoja ratu. Tuomet reikia sugalvoti kelių veiksmų seką, pavyzdžiui, rankos ant grindų, ant pilvo, ant pečių ir virš galvos - keturios rankų pozicijos. Kai vada pasako “rankos ant grindų”, visi padeda rankas ant grindų. Kai pasako “ant pilvo”, visi padeda ant pilvo ir t. t. Esmė - vadovautis reikia tuo, ką rodo vada, o ne sako. Taigi, jis gali pakeisti rankų poziciją, bet ne sakinį. Pavyzdžiui, vada sako “ant grindų” ir visi padeda rankas ant grindų. Toliau tęsia: “ant pilvo”, bet pats rankas laiko ant grindų. Kas padeda rankas ant pilvo, tas suklysta ir tam visi šaukia “ajajaj”. Galima pakeisti, kad vadovautųsi tik tuo, ką sako, bet ne tuo, ką rodo.

Apsikeiskim

Eiga: visi žaidėjai pasiskirsto į komandas (mažiausiai po 3). Kiekviena komanda sugalvoja savo pavadinimą. Vada pasako, kokios komandos turi apsikeisti vietomis, tuomet jos ir apsikeičia, bet turi atsistoti lygiai taip pat, kaip stovėjo komanda, su kuria keičiamasi (užimti tas pačias vaikų vietas). Apsikeitimo metu vada gali nuspręsti užimti kokio nors vaiko vietą. Užėmęs, vienas vaikas lieka be vietos ir jis tampa vada.